Pomiary instalacji fotowoltaicznych
  • Pomiary rezystancji izolacji AC i DC

  • Pomiary rezystancji uziemienia

  • Pomiary napięcia obwodu otwartego i prądu zwarciowego w obwodach DC

  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych

  • Badanie ciągłości przewodów roboczych

  • Pomiary impedancji pętli zwarcia