Pomiary elektryczne
  • Badania odbiorcze – protokół odbioru nowych instalacji, po remontach lub modernizacjach

  • Sprawdzenia okresowe – protokół z badania instalacji elektrycznych

  • Pomiary elektryczne – protokoły

  • Pomiary natężenia oświetlenia